Certifikáty a ocenění

Certifikáty a ocenění - AFRISO.CZ

Důkazem, že společnost AFRISO spol. s r.o. patří k inovativním společnostem s důrazem na životní prostředí jsou získané certifikáty a ocenění. Veškereré produkty jsou neustále zdokonalovány a podléhají přísným kontrolám. Níže jsou uvedeny některé získané certifikáty a ocenění od nezávislých organizací, které uvozují speciální funkce a oblasti použití produktů.

Systém řízení jakosti TÜV SÜD ISO 9001 je jedním z klíčových certifikací, které Vám zajišťují, aby se k Vám dostaly jen kvalitní produkty. Naše výrobní závody jsou vybavené nejmodernějšími linkami, nástroji a ergonomickými pracovišti. Každý pracovník má pracoviště připravené přímo ,,na míru". Naše filozofie říká, že pokud se naši pracovníci budou cítit dobře na svém pracovišti, tak se to projeví nejen na nízkých nákladech, ale také na kvalitě produktů.

Naší společenskou odpovědnost k životnímu prostředí velice vnímáme a neustále s ní pracujeme. Výrobní závody jsou vybaveny fotovoltaickými a solárními panely, které zabezpečují dostatek energie z okolního prostředí. Spolu s nejmodernějšími vytápěcími systémy zajišťují efektivní, přirozené, a hlavně ekologicky přívětivé prostředí v budovách. Úsporné osvětlení, moderní elektrické nástroje, které nahradily méně účinné pneumatické nástroje, pečlivé třídící systémy odpadů, využívání dešťové vody jsou některé z mnoha opatření, které jsme zavedli. Na základě naší angažovanosti jsme získali mezinárodní certifikaci TÜV SÜD ISO 14001.

Společnost DNV (Det Norske Veritas) je globální společnost zajišťující kvalitu a managment riziky společnosti. Zabývá se mimo jiným ochranou životního prostředí, majetku a života. Zabezpečuje certifikační dodavatelské řetězce pro námořnictví, ropné, plynárenské, energetické a obnovitelné zdroje.

DVGW je německé technické a vědecké sdružení pro plyn a vodu. Asociace se zabývá technickými a vědeckými aspekty dodávky plynu a vody, provádí výsledky ve formě německých DVGW pravidel a přispívá také k normám DIN, EN a ISO. Produkty AFRISO s označením DVGW byly testovány a schváleny v souladu s přísnými bezpečnostními požadavky DVGW.

Vybrané produkty jsou nejen kvalitní a vyrobené s ohledem na životní prostředí, ale oceněné také za jejich design. Ocenění za design jsou získána v designerské soutěži Red Dot.

Evropská směrnice o ekodesignu zahrnuje výrobky související s energetikou (ErP). Tato směrnice vstoupila v platnost v srpnu 2007 a byla zavedena v členských státech EU jako samostatná právní úprava. Tato směrnice je zaměřena na zvýšení energetické účinnosti elektronických zařízení, aby se snížil negativní dopad na životní prostředí, například emise CO2. ErP-Ready znamená, že elektronické zařízení nesoucí toto logo vyhovuje této směrnici.

EnOcean je bezdrátová technologie bez baterií, která představuje řešení bezúdržbových senzorů. Tyto senzory poskytují data pro inteligentní sítě v budovách a pro internet věcí. Energii na svůj provoz zařízení získávají výhradně z okolního prostředí. AFRISO patří do skupiny EnOcean aliance.

Výrobky s označením kvality PROOFED BARRIER® jsou bez zápachů. Certifikát kvality uděluje Fraunhofer-Institut (IVV) ve Freisingu v Německu výhradně pro komponenty, které prošly přísnými opakovanými testy.

Označení Bio-Oil potvrzuje odolnost vůči chemikáliím a zaručuje bezproblémový provoz a funkčnost v plném rozsahu výrobků, i když se používá bionafta, biopaliva nebo příměsi. Uvedené procento odpovídá maximální přípustné příměsi.

V oblastech postižitelných povodněmi či rizikem zaplavení musí být systémy nádrží topných produktů chráněny proti úniku těchto nebezpečných látek. Produkty označené tímto symbolem lze použít i v těchto rizikových oblastech. Jednotlivé údaje o tlakové těsnosti jsou uvedeny v katalogu.

Solární komponenty AFRISO umožňují efektivní využití tepelných solárních systémů v domácí technologii. Všechny označené výrobky jsou univerzálně použitelné a navzájem kompatibilní.