Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží - AFRISO.CZ

Vhledem k tomu, že nabízíme opravdu kvalitní produkty s velmi nízkou reklamovaností, věříme, že tento krok nebudete muset podstupovat. Nicméně může se stát, že zboží nebo produkt bude mít vadu, případně si nevhodně vyberete. Prosíme jen, abyste se před samotným procesem reklamace ujistili, že je produkt opravdu vadný. Pokud si nebudete jisti, tak nás prosím kontaktujte.

Reklamace

Na většinu produktů poskytujeme standardní záruku v délce 24 měsíců. V případě jiné záruční doby je délka explicitně uvedena u daného produktu.

V případě, že jste na zboží nalezli závadu, můžete postupovat dvěma způsoby:

  1. Osobně přinést zboží do naší společnosti spolu s fakturou reklamovaného produktu.
  2. Produkt zaslat na naši adresu společně s vyplněným reklamačním formulářem a kopií faktury.

    Reklamační formulář

Vrácení zboží

Na vrácení zboží máte ze zákona 14denní lhůtu. Tuto lhůtu není možné chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Kupující musí předat prodávajícímu veškeré příslušenství včetně dárku, který získal na základě kupní smlouvy. Ke kupní ceně může prodávající započíst skutečně vynaložené náklady s vrácením zboží. V případě, že bude vrácené zboží nést známky opotřebení, se do kupní ceny započítají skutečné náklady na opravu.

Při vrácení zboží postupujte následovně:

  1. Osobně přinést zboží do naší společnosti spolu s fakturou reklamovaného produktu.
  2. Produkt zaslat na naši adresu společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy a fakturou.

    Formulář pro odstoupení od smlouvy