5 chyb při instalaci termostatického směšovacího ventilu ATM

V tomto článku jsme rozebrali chyby při instalacích termostatických směšovacích ventilů ATM se kterými se často setkáváme. Většina bodů se týká všech termostatických ventilů. Věříme, že jejich publikováním vám pomůžeme vyřešit problémy, které často působí nepříjemnosti.

5 chyb při instalaci termostatického směšovacího ventilu ATM - AFRISO.CZ

Publikováno: 28. 7. 2022

Kategorie: Aktuálně

V tomto článku jsme rozebrali chyby při instalacích termostatických směšovacích ventilů ATM se kterými se často setkáváme. Většina bodů se týká všech termostatických ventilů. Věříme, že jejich publikováním vám pomůžeme vyřešit problémy, které často působí nepříjemnosti.

1. CHYBA - zanesení ventilu nečistotami

Srdcem ventilu je termostatický prvek, který má za úkol směšovat vodu na námi nastavenou teplotu pomocí nastavovacího kolečka. Do instalace se dostávají zbytky nečistot jako jsou kovové částečky, zbytky materiálu z pájení apod. Tyto nečistoty se mohou zachytit na termostatický prvek, kterému znemožní správné fungování. Je nutné tyto nečistoty zachycovat před tím, než se dostanou k veškerým armaturám a spotřebičům.

ŘEŠENÍ: Instalace separátoru nečistot (např. proudové filtry), na které se zachytí tyto nečistoty. Nejenomže zajistíte správné fungování ventilu, ale navíc jemu a ostatním armaturám prodloužíte životnost.

 

2. CHYBA - vysoká vstupní teplota

Vysoká vstupní teplota ventilu se vyskytuje ve chvílí, kdy je ventil instalován blízko zásobníku TUV. Studená voda na vstupu se také ohřeje. To způsobí, že se ventil zavře, aby nedošlo k opaření osob.

ŘEŠENÍ: Musíte aplikovat tzv. „tepelnou zábranu“ za zásobníkem TUV, která sníží teplotu vody na vstupu do ventilu viz obrázek.

 

3. CHYBA - vysoký tlak studené vody

V případě, že budete mít tlak vody ze zásobníku TUV 1,5 barů a tlak studené vody 6 barů, tak ventil nebude fungovat správně. Vznikne větší poměr než 2:1 tzn. pokud máte vstup horké vody 1,5 bar, tak na vstupu studené vody můžete mít tlak v rozsahu 1 - 3 bary.

ŘEŠENÍ: Instalace regulátoru tlaku na přívodu studené vody, který sníží tlak na požadovanou úroveň.

 

4. CHYBA - nesprávně zvolený parametr Kvs

Nesprávně zvolená velikost parametru Kvs nepříznivě ovlivňuje chod instalace. Malá hodnota Kvs může vést k nedostatečnému průtoku topného média.

ŘEŠENÍ: Řešení naleznete na odkaze níže, kde jsou tabulky s doporučenou hodnotou Kvs dle délky potrubí nebo dle instalovaných spotřebičů.

Odkaz: Doporučené hodnoty Kvs dle použití termostatického směšovacího ventilu ke stažení.

 

5. CHYBA - instalace ventilu bez zpětných klapek

Instalace ventilu bez zpětných klapek nebo uzavíracích ventilů bude fungovat. Jenže ve chvílí, kdy bude potřeba udělat údržbu či výměnu termostatického ventilu bude nutné vypustit veškeré médium ze systému.

ŘEŠENÍ: Instalace zpětných klapek, které umožní snadnou montáž a demontáž. Navíc ochrání ventil před vysokým tlakem při snížení tlaku na některém ze vstupu do ventilu. Zpětné klapky naleznete na tomto odkaze.

Více informací o ventilech ATM.