Převody jednotek tlaku

Všichni jsme se s tímto problémem setkali. Různé standardy používaných jednotek znesnadňují práci a mohou vést k chybám. Aby jste se těmto chybám vyhnuli, minimálně při výběru manometru AFRISO se správným rozsahem tlaku, připravili jsme pro vás jednoduchý převodník jednotek.

Převody jednotek tlaku - AFRISO.CZ

Publikováno: 12. 8. 2022

Kategorie: Aktuálně

Převody jednotek

Všichni jsme se s tímto problémem setkali. Různé standardy používaných jednotek znesnadňují práci a mohou vést k chybám. Aby jste se těmto chybám vyhnuli, minimálně při výběru manometru AFRISO se správným rozsahem tlaku, připravili jsme pro vás jednoduchý převodník jednotek.

Tlak "p" je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost síly "F" působící na plochu "S": $$ p = {F \over S}.$$ Základní jednotkou je Pascal. Pro představu, velikost tlaku 1 Pascal je síla 1 N (přibližně 100 gramů) působící na 1 m². Tlak lze vyjádři v mnoha fyzikálních jednotkách, těmi nejpoužívanějšími jsou: atmosféra (atm), bar, pascal (Pa), kilopascal (kPa), hektopascal (hPa), kilogram na cm čtverečný (kg/cm²), kilogram na metr čtverečný (kg/m²), milibar, milimetr rtuti (mmHg), torr (Torr) a další.

Převodník

bar

mbar

Pa

hPa

kPa

MPa

atm

mWS (mH2O)

Torr

psi

U převodníku je používáno zaokrouhlování na šest desetinných míst.
1000

Pro převod upravte libovolné pole.