Měřicí přístroj CO₂ s funkcí LED

Předcházení zdravotním rizikům správným větráním. Měřicí přístroj CM 20 s funkcí LED semaforu je ideální pro kontinuální sledování koncentrace oxidu uhličitého (CO₂) ve vzduchu v místnosti.

Prostorový detektor CO₂ - s designovou konstrukcí - AFRISO.CZ

Publikováno: 15. 4. 2023

Kategorie: Aktuálně

Včasné větrání snižuje riziko infekce

Měřicí přístroj CM 20 s funkcí LED semaforu je ideální pro kontinuální sledování koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu v místnosti. Použití zejména v oblastech, ve kterých mnoho lidí pracuje, učí se nebo žije v jedné místnosti a produkují oxid uhličitý prostřednictvím dýchacího procesu nebo kde je vysoká kvalita vzduchu důležitá i pro jednorázové použití (například ložnice, dětské pokoje). Zvýšený podíl oxidu uhličitého ve vzduchu v místnosti znamená snížení koncentrace a výkonnosti přítomných osob. Navíc se zvyšuje CO2. Podíl také koncentrace aerosolů a tím riziko infekce respiračními chorobami. Ideální pro použití ve vzdělávacích institucích, školicích/zasedacích místnostech, kancelářských prostorách a v domácnosti.

Přenosný CO2 senzor s infračervenou technologií v plastovém pouzdře a USB-C rozhraním pro napájení. Koncentrace CO2 ve vzduchu v místnosti se zobrazuje přímo na zařízení pomocí barevné škály:

🟢 Není potřeba větrání

🟠 Doporučené větrání - výstražný tón: 1x každých 10 min

🔴 Urgentní větrání - výstražný tón: 2x každých 10 min

Při změně ze zelené na žlutou (cca 1 000 ppm) zazní krátký signální tón (< 1 sekunda), který se opakuje každých deset minut. Při přechodu ze žluté na červenou (cca 1 500 ppm) zazní dva krátké signální tóny, které se opakují každých deset minut. Signální tón lze vypnout.

Verze CM 20E (s rádiovým modulem EnOcean®) také odesílá naměřené hodnoty do brány AFRISOhome k dalšímu zpracování a zavedení vhodných protiopatření. Například může být aktivován systém větrání místnosti, aby se snížila koncentrace CO2 výměnou vzduchu. Aktuální koncentraci vzduchu v místnosti a historii (den, týden, měsíc) lze také zobrazit v aplikaci AFRISOhome. Tyto údaje jsou ideálním základem pro zajištění zdravého vnitřního vzduchu. Použitím brány AFRISOhome v kombinaci s dalšími produkty AFRISO pro chytrou domácnost s bezdrátovou technologií EnOcean® je k dispozici mnoho individuálních, samostatně konfigurovatelných a rozšiřitelných aplikací.

Benefity:  

■ Monitorování
■ Kompaktní design
■ Optické zobrazení koncentrace pomocí systému semaforů
■ Stolní zařízení s připojením USB-C
■ Volitelně s nebo bez bezdrátové technologie EnOcean®

 

Regulace vzduchu v místnosti CO2 snižuje riziko infekce

Koronavirus a další viry se šíří mimo jiné kapénkovými infekcemi a aerosoly. Případné riziko infekce v interiéru lze výrazně snížit včasným, pravidelným a dostatečným větráním.

Aerosoly jsou nejjemnější vzdušné částice kapaliny a jádra kapiček (< 5 µm). Ty se uvolňují, když dýcháme a mluvíme – kýchání a kašlání produkuje ještě více kapiček. Částice zůstávají v závislosti na své velikosti delší dobu ve vzduchu a klesají k zemi různou rychlostí. Zatímco přenos viru aerosoly je ve venkovním prostředí poměrně vzácný, pravděpodobnost střetu s kapénkami a aerosoly se výrazně zvyšuje v interiéru v okruhu 1 až 2 m od infikované osoby. Pobyt ve špatně větraných místnostech může také zvýšit pravděpodobnost přenosu na větší vzdálenosti, zvláště pokud infekční člověk emituje velké množství částic. Vzhledem k distribuci aerosolů ve vzduchu v místnosti již obvykle nestačí udržovat minimální vzdálenost nebo vytvářet přepážky: Velký problém zejména pro školy, školky, pečovatelská zařízení nebo společnosti s velkoprostorovými kancelářemi a zasedacími místnostmi. Učení, hraní a společná práce v uzavřených místnostech po delší dobu se stává rizikem!

Zůstaňte ve špatně větraných místnostech

Umělý oxid uhličitý (CO2) a aerosoly znečišťují vnitřní vzduch, stejně jako koncentrace dalších látek znečišťujících ovzduší ze stavebních materiálů, nábytku a domácích chemikálií. Bez vhodných větracích opatření klesá hygiena vnitřního vzduchu a schopnost koncentrace a enormně se zvyšuje koncentrace nakažlivého aerosolu. Aktuální studie Hermann Rietschel Institute (TU Berlin) dokazuje, že CO2 je ideálním ukazatelem koncentrace aerosolu, protože lidé jsou CO2 neustále vystaveni stejně jako vypouštění aerosolů do vzduchu*. Díky tomuto přímému spojení mohou lidé zůstat v místnosti po určitou dobu, dokud není vdechnuta určitá dávka viru. Zvýšená a dobře naplánovaná výměna vzduchu s neznečištěným čerstvým vzduchem může dlouhodobě udržet nízkou koncentraci CO2 a aerosolu Čím nižší je koncentrace CO2 , tím nižší je dávka aerosolů, kterou mohou lidé v místnosti vdechnout. Riziko infekce je sníženo!

CO2 jako nejdůležitější parametr pro hygienu vnitřního vzduchu

Optimální hygiena vnitřního vzduchu také zvyšuje kognitivní výkon. Již v roce 1858 doporučoval hygienik Max von Pettenkofer 1 000 ppm (částic na milion) jako referenční hodnotu pro koncentraci CO2 v obytných a rekreačních místnostech. Dnes je „Pettenkoferovo číslo“ důležitým prahem technických pravidel pro pracoviště (ASR A3.6). Například od koncentrace 1 000 ppm musí být iniciována protiopatření proti výměně vzduchu a zdokumentována pracovníky bezpečnosti práce v hodnoceních rizik.

Lidé, kteří se učí nebo pracují v prostředí s maximální koncentrací CO2 600 ppm, již zdvojnásobují svou kognitivní výkonnost ve srovnání s těmi, kteří tráví déle v místnostech s koncentrací CO2 1 000 ppm. Pro „rozsah přijatelného hygieny vzduchu“ (< 800 ppm CO2) je potřeba čerstvého vzduchu v interiéru přibližně 54 m³/h na osobu.**

Změřte koncentraci CO2 a cíleně větrejte

Koncentrace CO2 pro cílená ventilační opatření lze určit s malým úsilím pomocí senzorů CO2. Se senzorem AFRISO CO2 je koncentrace zobrazena na srozumitelném semaforu přímo na krytu. S tímto nenápadným LED displejem mají uživatelé vždy na první pohled doporučení ventilace, aniž by akustickými signály rušili práci nebo studium. Pokud se hodnota zvýší na žlutou, je prahová hodnota 1 000 ppm CO2 překročeno. Nejpozději, když LED svítí červeně a koncentrace překročí 1 500 ppm, je nejvyšší čas místnost vyvětrat. Jakmile se LED opět rozsvítí zeleně, je hodnota pod 1 000 ppm a okna lze zavřít. Tímto způsobem se zabrání otevírání oken na zbytečně dlouhou dobu a ušetří se náklady na vytápění.

Měřicí přístroj AFRISO CM 20 CO 2 je dobrou volbou pro každého, kdo si chce nechat kdykoliv zobrazit přesnou koncentraci CO 2 nebo by chtěl naměřené hodnoty použít jako spouštěč pro další akce. EnOcean ®-Bezdrátovou verzi lze integrovat přímo do systému AFRISO Smart Home za účelem spínání domácího větracího systému a dalších alarmů nebo ztlumení topení po dobu větrání. Vztahy mezi senzory a akčními členy lze vytvořit velmi intuitivně v aplikaci AFRISOhome pomocí odkazů „IF-THEN“. Mezní hodnoty alarmu lze libovolně zvolit a v případě potřeby lze dokonce zasílat oznámení push na chytré telefony nebo e-maily. Tímto způsobem lze také v topné sezóně dosáhnout optimální rovnováhy mezi ideální hygienou vnitřního vzduchu a nízkou spotřebou energie.

Pokud se ubytuje několik lidí, jen stěží 100% vyloučit nákazu COVID-19. V závislosti na naměřené koncentraci CO2 však lze cíleně a s dostatkem čerstvého vzduchu provádět preventivní větrání. Z hlediska zdraví a hygieny, aby se snížilo riziko infekce, by během pandemie koronaviru neměla být překročena směrná hodnota CO2 pro nejvyšší kvalitu vnitřního vzduchu s intenzivním využíváním místností, ideální by byly hodnoty CO2 pod 600 ppm. zdravotní hledisko. Monitorování oxidu uhličitého podporuje efektivní, cílená a energeticky úsporná ventilační opatření, je zdraví prospěšné a také podporuje výkonnost a vitalitu.

Důsledky příliš vysoké koncentrace CO2 v každodenním školním životě jsou snížený výkon, únava, vysoká chybovost a obecně snížený pocit pohody. Senzory AFRISO CO2 poskytují spolehlivé informace pomocí barevné LED diody o aktuální hygieně vnitřního vzduchu a související aerosolové zátěži. Mobilní aplikace senzoru CO2 je zvláště praktická pro učitele, lektory a všechny, kteří musí pracovat v různých místnostech, protože díky konstrukci zástrčkového připojení nejsou žádné otravné síťové kabely a senzor lze zapojit přímo do jakékoli síťové zásuvky Schuko .

* Viz „Počet částic naložených SARS-CoV-2 ve vzduchu a vdechnuté množství, stejně jako hodnocení rizika infekce Covid-19“; Institut Hermanna Rietschela na Technické univerzitě v Berlíně, od 17. listopadu 2020: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-10655.3

** Viz specifikace rychlosti větrání na osobu s průměrnou kvalitou vzduchu v místnosti podle klasifikace podle EN 13779.